Publicerad 11 mars 2021

SKR:s verktyg för att publicera öppna data

SKR erbjuder ett verktyg som underlättar för kommuner och regioner att komma igång med publicering av öppna data.

Verktyget Öppna data - öppna kommunala nyckeltal

Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data som redan finns publicerade i databasen Kolada. Informationen som verktyget hämtar från kommuner och regioner bearbetas först hos ett flertal myndigheter och organisationer. Därefter analyseras informationen av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som slutligen publicerar nyckeltal i verktyget.

Kolada, databas

RKA, webbplats

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset