Publicerad: 22 januari 2020

eIDAS, e-legitimation i EU och ESS-länderna

EU-förordningen om e-legitimation, eIDAS, är redan svensk lag. Från 29 september 2018 ska offentliga myndigheter, regioner och kommuner följa förordningens krav om att tillåta e-legitimationer från andra EU-länder.

En ny vägledning ska underlätta införandet av eIDAS

Eftersom en stor andel av kommuner och regioner i Sverige fortfarande inte accepterar utländska e-legitimationer i sina e-tjänster, så har SKR tagit fram en praktisk vägledning för att stödja sina medlemmar i det arbetet.

Vägledning för anslutning till eIDAS

Informationsansvarig

  • Ulf Palmgren
    Programansvarig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!