Publicerad 11 mars 2021

Skolans digitalisering

Att utveckla skolans arbete med digital kompetens eller medie- och informationskompetens är ett av de centrala uppdragen för alla skolor. SKR prioriterar dessa frågor för att skolelever i Sverige ska vara bland de bästa i världen.

SKR jobbar bland annat med:

  • Att utveckla elevers förmågor att samarbeta kring problemlösning
  • En dator till varje elev
  • Kravställning, skoladministrativa system
  • Verktyg för att underlätta arbetet med it i skolan
  • Molntjänster i skolan
  • Utmärkelser och stipendier inom digitalisering.

Skolans digitalisering

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset