Publicerad: 1 juli 2019

Fråga och svar

Vad kommer det att kosta?

I dagsläget är det svårt att säga exakt vad det blir för kostnad. Det kommer att variera beroende på varje kommuns förutsättningar och behov. Men dessa huvudkostnader kommer tjänsten att medföra:

• Kostnader för tjänsten (motsvarande månadskostnad/licenskostnader)

• Kostnader för avrop (kartläggning, kravanalys, med mera)

• Kostnader för etablering (konfiguration och integration)

• Kostnader för förvaltning

Det kan även tillkomma kostnader för full funktionalitet enligt specifikt behov.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!