Publicerad: 2 juli 2019

Fråga och svar

När är tjänsten färdigutvecklad från leverantör?

När ramavtalet är tecknat levererar leverantörerna en molntjänst baserad på de krav som ställts i upphandlingen (gemensamma krav som ni har varit med och tagit fram, exempelvis på pilotkommunsmöten). Ni gör sedan ett detaljerat avrop där ni preciserar era egna krav och leverantörerna svarar med ett mer exakt pris och tidsåtgång. Ni väljer leverantör och skriver kontrakt.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!