Publicerad: 19 februari 2019

Internationellt perspektiv vuxnas lärande

Från ett internationellt perspektiv har Sverige ett väl utbyggt system för vuxnas lärande. Sverige har också relativt goda resultat i jämförande undersökningar.

Internationella undersökningar kring vuxnas lärande visar på relativt goda resultat för Sverige. Två av dessa är Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) och Adult Education Survey (AES).

Resultaten från PIAAC 2011 visar att Sverige står sig väl i jämförelse med de 20-tal OECD-länder som deltog. Vuxna i Sverige ligger över genomsnittet i läsning och räkning. När det gäller problemlösning via it/dator ligger Sverige högst av de deltagande länderna. Samtidigt är skillnaderna inom landet stora.

Hög andel vuxna svenskar i utbildning

När det gäller deltagande i utbildning ligger Sverige också högt. Adult Education Surcvey 2016 visar att 64 procent av vuxna svenskar deltog i formell eller icke-formell utbildning under året. Det kan jämföras med 45 procent som är genomsnittet för EU-länderna.

Diagram som visar andel (%) vuxna 25–64 år som deltog i formell eller icke-formell utbildning år 2016 i EU m.fl.

Andel (%) vuxna 25–64 år som deltog i formell eller icke-formell utbildning år 2016 i EU m.fl.

En prioriterad fråga internationellt

Vuxenutbildning och livslångt lärande är prioriterade frågor för flera internationella organisationer och nätverk. OECD, EU och FN har länge haft dessa frågor på sin agenda. Bland annat finns:

 • Institutet för livslångt lärande, UNESCO, som stödjer livslångt lärande globalt.
 • Nätverk för Basic Skills för vuxna i Europa (ESBN), ett nätverk för nationella aktörer som arbetar med vuxenutbildning.
 • CEDEFOP, Centrum för yrkesutbildning för ungdomar och vuxna, som arbetar med yrkesutbildningspolitik i EU.
 • Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL), som arbetar brett med utvecklingsområden inom vuxnas lärande.
 • EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa, en plattform där bland annat vuxenutbildningslärare kan vara medlemmar.

Livslångt lärande ingår också i Agenda 2030 som en del av mål 4: att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Helena Wintgren
  Utredare
 • Kristina Cunningham
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!