Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Vi har skickat in data som inte syns.

Data visas först efter nästkommande månads 4 arbetsdag. Skickar ni in data i början retroaktivt kommer denna data inte med. Systemet visar inte retroaktiva ändringar – i så fall skulle ändringar i befintlig statistik förekomma och det vill vi undvika.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!