Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Hur ofta uppdateras data?

Data uppdateras en gång i månaden, 4 dagar in i ”nya” månaden. All data som skickats in under föregående månad kommer då att visas. I början kommer inte alla aktiviteter att synas utan systemet (databasen) måste komma ikapp.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!