Publicerad: 2 december 2019

Fråga och svar

Vi har ett verksamhetssystem som inte är med på listan. Vad gör vi?

Ni behöver kontakta SKR och berätta vilken systemleverantör ni har, därefter kommer SKR att kontakta leverantören för att informera om verktyget och vad som krävs av leverantören. Därefter kan ni tillsammans med leverantören påbörja arbetet med att mappa aktiviteter.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!