Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

När är det aktuellt att utöka målgruppen för INUK till att gälla även nyanlända?

Avsikten är att utöka målgruppen. För att göra det måste vi först undersöka om väsentlig information finns tillgänglig, komplettera tekniken, kategorisera insatser mm. Detta arbetet är i just nu i uppstartsfas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!