Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Hur mycket kommer integreringen att kosta oss när vi ansluter oss till INUK?

Kostnaden varierar beroende på vilken leverantör kommunen använder. Erfarenheten är att stadsbidraget på 100 000 kronor täcker de kostnader en kommun har för anslutningen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!