Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Får statsbidraget täcka supportkostnaden utöver integrering, om det inte överstiger 100 000 kronor totalt?

Ja

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!