Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Vilken nytta kommer en kommun ha av att ansluta sig till verktyget? Vi behöver förstå värdet ställt mot kostnaden.

Verktyget skapar ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga. I nästa steg kommer det att bli möjligt för kommuner att jämföra sig med andra kommuner och ta fram rapporter för exempelvis intern redovisning av statistik.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!