Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Vad är möjligt att följa upp i INUK?

Det kommer att vara möjligt att följa upp hur många unga som får arbetsmarknadsinsatser i kommuner och på de lokala arbetsförmedlingarna och vilka hur många som går till resultat, samt vilken typ av resultat de går vidare till. Syftet är att åstadkomma ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga. Statistikuppföljningen sker månadsvis via maskinöverföring för att ge en kontinuerlig uppdaterad bild samt för att avlasta den manuella rapporteringen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!