Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Finns det krav på att alla kommuner ska ansluta sig till INUK?

Nej, det gör det inte. Men för att åstadkomma en bra nationell uppföljning så är det viktigt att alla kommuner är med. Det är anledningen till att Dua har gjort det möjligt att söka medel för att täcka de extra kostnader som kan tillkomma i samband med att en kommun ansluter sig.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!