Publicerad: 28 april 2020

Mer pengar till feriejobb sommaren 2020

Totalt 180 miljoner kronor fördelas till Sveriges samtliga kommuner för att dessa ska erbjuda fler ungdomar ett sommarjobb.

Arbetsförmedlingen och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, samarbetar kring den här satsningen kring sommarjobb , eller feriejobb som det oftast kallas i kommunerna. Kommunerna tecknar en överenskommelse med sin lokala arbetsförmedlingsenhet och får på så sätt tillgång till extrapengar som de kan använda för att se till att ännu fler ungdomar kan erbjudas feriejobb över sommaren 2020.

Hur mycket pengar kan en kommun få?

Pengarna fördelas utifrån hur många 15-18 åringar som är folkbokförda i kommunen. För kommuner med flest ungdomar innebär det som mest cirka 14 miljoner kronor, för kommuner med minst antal ungdomar innebär det cirka 40 000 kronor.

Hur ansöker kommunen om pengarna?

Kommunen och de lokala arbetsförmedlingsenheterna, arbetsförmedlingen i kommunen, tecknar en överenskommelse om att kommunen vill ta del av extrapengarna. Överenskommelsen ska tecknas så snart som möjligt.

Kommunerna ska efter sommaren redovisa hur många och vilka ungdomar som har fått sommarjobb via satsningen. Redovisningen ska skickas till den lokala arbetsförmedlingsenheten senast 2020-10-31. Därefter betalas pengarna ut till kommunen baserat på hur många ungdomar som har fått jobb.

Hur ska kommunen använda pengarna?

Sommarjobbsatsningen har som mål att ännu fler ungdomar ska få möjlighet att få ett sommarjobb. Det här är alltså en satsning som kompletterar kommunernas redan planerade satsningar och ska inte användas som medel istället för redan avsatta medel eller planer.

Pengarna ska främst användas som lön för ett arbete i den kommunala verksamheten där kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. En mindre del kan användas för att täcka kommunernas administrationskostnader för att ordna sommarjobben.

Vilka ungdomar ska kommunerna vända sig till?

Den här satsningen gäller ungdomar som avslutar årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Framför allt ska kommunerna vända sig till de ungdomar som kan ha svårt att ordna ett sommarjobb på egen hand.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!