Publicerad: 3 november 2020

Mer pengar till sommarjobb och jobb för unga

Regeringen skjuter till ytterligare 100 miljoner kronor till årets satsning på feriejobb och förlänger tidsperioden till 31 december. Satsningen kommer att byta namn till ”sommarjobb och jobb för unga”.

Uppdaterad information utifrån att Arbetsförmedlingen den 27 oktober meddelat om förändringar avseende utbetalningar och återrapportering för sommarjobb och jobb för unga.

Ny rutin för utbetalning och återrapportering

Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på sommarjobb. Man skjuter till ytterligare 100 miljoner till den satsning på 180 miljoner som tidigare gjorts. Kommunerna har möjlighet att begära ersättning upp till ett belopp som är 55,55 procent högre än den ursprungliga medelstilldelningen. Plus att tidsperioden utökas till att gälla fram till årsskiftet.

Mindre målgrupp under hösten

Under perioden 1 september–31 december riktar sig satsningen till en mindre målgrupp. Då omfattas endast ungdomar som samma år har gått ut gymnasiet och ungdomar som deltar i insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Anställningstid

En ungdom kan vara anställd i högst fyra månader totalt inom ramen för sommarjobb och jobb för unga.

Satsningen har bytt namn till ”Sommarjobb och jobb för unga”.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!