Publicerad: 2 december 2019

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Här hittar du stöd i arbetet med att ställa krav på social hänsyn i upphandlingar. Skicka gärna in lärande exempel från din egen verksamhet.

Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommuner och regioner att förverkliga politiska ambitioner om ökad sysselsättning, social integration och anständiga arbetsvillkor. Beroende på om upphandlingen avser en tjänst eller en vara kan kraven se olika ut.

Syftet med att ställa krav på sociala hänsyn i offentliga upphandlingar är att få fler aktörer i samhället att ta socialt ansvar, till exemplet genom att erbjuda utbildning, praktik eller anställning åt personer som står utanför arbetsmarknaden.

En viktig del av SKR:s arbete är att stödja medlemmarna i det arbete de bedriver lokalt och regionalt. Att ställa krav på social hänsyn i upphandlingar är relativt nytt i Sverige och många frågar efter ”goda exempel". Skicka gärna in lärande exempel från din verksamhet.

Sociala hänsyn och reserverad upphandling

Tillväxtverket har tagit fram en guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare om upphandling med sociala hänsyn samt reserverad upphandling.

Tillväxtverkets guide för sociala hänsyn och reserverad upphandling (PDF, nytt fönster)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer (den sociala ekonomin) och den offentliga sektorn.

Det är en relativt ny modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämpligt.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn är intresserad av. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilken part som ska bidra med vilka resurser, hur länge avtalet ska gälla och så vidare.

Exempel på hur man kan arbeta med IoP finns i SKL:s rapport nedan. Den förmedlar erfarenheter från åtta kommuners dialogprocesser och hur lokala överenskommelser och policydokument kan utformas i samverkan mellan kommunen och det lokala civilsamhället.

Dialoger och överenskommelser med civilsamhället

Samverkan i upphandlingsprocessen

SKR har tagit fram en modell för att åskådliggöra hur samverkan med utförare kan utformas.

Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!