Publicerad: 1 oktober 2019

Goda exempel - samverkan med arbetsintegrerande sociala företag

Här lyfter vi fram exempel på framgångsrika projekt, upphandlingar och samverkanstrukturer som har lett till en ökad samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och det civila samhället.

Vägen tillbaka till arbetslivet via sociala företag

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sedan år 2011 arbetat målmedvetet för att utveckla sociala företag till professionella rehabaktörer. Resultatet är att det i dag finns nio sociala företag på Östra Södertörn.

Filmen handlar om hur samordningsförbundet Östra Södertörn stödjer utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag, och visar arbetsintegrerande sociala företag i Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommuner, landsting och
regioner att förverkliga politiska ambitioner om ökad sysselsättning, social
integration och anständiga arbetsvillkor. Tillväxtverket har skrivit om två kommuners genomförda reserverade upphandlingar.

Lärande exempel  från Vänersborg

Lärande exempel från Söderhamn

Kommunala avknoppningar kan bli lyckade arbetsintegrerade sociala företag

KASAK Bilvården och CooPartner är före detta kommunala verksamheter som knoppats av och blivit arbetsintegrerande sociala företag. I Karlskrona har kommunen en policy för att stödja sådan utveckling.

Ta del av erfarenheterna från både kommun och de sociala entreprenörerna genom att se filmen nedan om hur Karlskrona kommun genomförde avknoppningar av kommunala verksamheter i syfte att etablera arbetsintegrerade sociala företag.

Offentlig verksamhet som inkubator för nya arbetsintegrerande sociala företag

Clean Car Service är en samverkan mellan näringslivet, ett socialt företag och Göteborgs stad. En satsning som visar att affärssamarbete kan skapa riktig samhällsnytta.

Det började med att Västra Hisingens stadsdelsdirektör Sergio Garay och Volvo Cars HR-direktör Hanna Fager diskuterade olika möjligheter för att knyta samman organisationerna för ömsesidig nytta. Den 1 mars 2018 öppnade Clean Car Service. Huvudpartners är Volvo Cars, Vägen ut! kooperativen, Volvo Bil, Göteborgs universitet, IF Metall och SDF Västra Hisingen.

Syftet är att öka andelen personer som blir självförsörjande med fokus på människor som bedöms befinna sig långt från arbetsmarknaden.

Filmen visar hur en idé snabbt kan bli en framgångsrik verksamhet om målen är tydliga för alla parter och om affärsnytta kan skapa samhällsnytta.

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!