Publicerad: 8 februari 2019

Stort behov av dialog när Arbetsförmedlingen skär ner

Den 30 januari lade Arbetsförmedlingen ett varsel på 4 500 medarbetare för hela landet.

Arbetsförmedlingen informerar nu i en artikel på sin webbplats hur de ser på sin närmaste framtid. Det är många processer som ska sättas igång för att de ska kunna ta ställning till hur deras verksamheter ska arbeta under de budgetförutsättningar som nu råder.

Neddragningar hos Arbetsförmedlingen

När dessa budgetneddragningarna ska genomföras och kontor kan komma att läggas ner är det viktigt för SKL:s medlemmar att väga in hur sammansättningen av arbetssökande och kommunikationer ser ut på den egna orten. Även om uppsägningarna först börja träda i kraft i slutet av mars eller april kommer kommunerna omgående att se verkningar av att processen är igång och därför finns ett behov av omedelbar dialog kring hur planeringen ser ut.

– Vi ser det som centralt att en dialog etableras snarast och att den är levande under hela processen, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL. I dialogen måste ingå hur man i samverkan kan hitta flexibla lösningar för att de arbetssökande ska få ett adekvat stöd.

Statligt ansvar

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar och det är Arbetsförmedlingen som är ansvarig för arbetsmarknadsinsatser.

– Kommunerna kan inte ta över Arbetsförmedlingens ansvar, fortsätter Leif Klingensjö. Arbetsförmedlingen måste även fortsättningsvis finnas lokalt där de arbetslösa finns.

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    Sektionschef
  • Åsa Karlsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!