Publicerad: 21 november 2019

Stor oro bland kommunerna kring omställningen av arbetsmarknadspolitiken

Det finns en stor oro bland landets kommuner. Både för hur deras roll ska se ut i framtiden efter reformeringen av arbetsmarknadspolitiken men också hur de ska hantera övergångsperioden.

SKL har under våren och hösten 2019, både genom en enkät och öppna frågor till sina medlemmar, samlat in underlag för att beskriva nuläge och kommande utmaningar. Det sammantagna resultatet från dessa undersökningar går i linje med de signaler SKL fått vid dialoger med kommuner under hösten 2019.

Sammantaget ges en bild av att Arbetsförmedlingen redan i dagsläget har svårt att leverera i flera av sina uppdrag. Allt underlag som SKL har samlat in visar på ett behov av kraftfulla initiativ från både regering och myndighet för säkerställa att arbetsmarknadspolitiken fungerar under reformperioden.

Arbetsförmedlingen är otillgänglig

Många kommuner lyfter utmaningar som handlar om Arbetsförmedlingens otillgänglighet. Det är svårt att få kontakt med handläggare, både för arbetssökande och för kommunens personal. Plus att handläggningstiderna har ökat. Medborgarnas digitala möte med myndigheten är inte tillräckligt för att alla grupper ska få ett fullgott stöd. Även bristande strukturer för samverkan kring individen på strukturell nivå utpekas som problemområden.

Övervältring av både arbetsuppgifter och kostnader

Andra problem som många kommuner upplever redan nu under övergångsperioden är att det sker en övervältring av arbetsuppgifter till kommunen. Kommunens handläggare tvingas nu stödja arbetssökande på ett sätt som tidigare Arbetsförmedlingen gjorde. Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd är också ett återkommande tema i den feedback som lämnats.

– Signalerna om brister är så många och omfattande att de är svåra att överblicka. Det är viktigt att se att det på vissa håll fungerar förhållandevis väl, men samtidigt brister det mycket på många orter i dagsläget. Möjligen bör någon aktör ges i uppdrag att granska hur Arbetsförmedlingen förmår att leverera i sina uppdrag med kvalitet och likhet över landet. Så att myndighet och regering snabbt kan agera för att komma tillrätta med de brister som lyfts fram av våra medlemmar, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Oscar Svensson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!