Publicerad: 3 oktober 2018

Rapporter med fokus på unga

Delegationen unga till arbete (Dua) och den Nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar presenterade sina delbetänkanden i slutet av februari.

Båda delbetänkandena har fokus på hur fler unga ska komma i arbete och innehåller förslag för att nå dit. Dua lyfter på temat samverkan en rad förslag på områden att jobba vidare med, exempelvis:

 • Att förtydliga ansvaret stödet till unga över 20 år som varken arbetar eller studerar
 • Att förändra språkintroduktionen för unga nyanlända
 • Att prioritera insatser för unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
 • Att öka samverkan mellan skola och arbetsliv
 • Att satsa på vuxenutbildning,
 • Att förtydliga Arbetsförmedlingens möjlighet att samverka med kommunerna.

Den Nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar lyfter också områden som rör unga och fokuserar på förslag som ansluter till fyra strategier som man identifierar:

 • Förebyggande arbete och ungas etablering
 • Kunskapsbaserat arbete och kvalitet i insatser
 • Utvecklad samverkan
 • Strategisk styrning – behov av ett systemsynsätt.

Den Nationella samordnaren har tidigare gett ut en rapport med särskilt fokus på det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och hur det skulle kunna utvecklas. Enkäten som ligger till grund för rapporten gjordes i samverkan med SKL.

Bidra med dina åsikter

SKL deltar aktivt i dialogen med Dua och den Nationella samordnaren kring deras arbete för att fler unga ska komma i arbete. Vi tar gärna emot synpunkter från er i kommunerna på vad ni tycker om de förslag som lagts i dessa delbetänkanden och om det finns frågor som inte belysts i dessa, som behöver lyftas. Skicka dina synpunkter till Åsa Karlsson.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Åsa Karlsson
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!