Publicerad: 22 mars 2019

Positivt förslag för att stimulera feriearbete bland unga

SKL ställer sig bakom Finansdepartementets förslag om sänkt arbetsgivaravgift för unga i feriearbete. Men det bör utformas så att unga inte prioriterar arbete framför studier.

En fullföljd gymnasieutbildning är viktig för framtida etablering på arbetsmarknaden. SKL har tidigare konstaterat att arbete under gymnasietiden också har en positiv effekt. I en promemoria från Finansdepartementet föreslås nedsättning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för ersättning till unga som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.

– Så många unga som möjligt bör få chansen att möta arbetslivet i tidig ålder. Det blir ofta första raden i CV:t som öppnar dörrar och ger erfarenheter för mer informerade val inför framtida utbildning och arbete, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Många unga feriearbetar i kommuner och regioner

De senaste tre åren har kommuner och landsting/regioner sammantaget anordnat mellan 84 000 och 88 500 feriejobb per år. Huvudsakligen är det unga 16–18 år som tar del av dessa feriejobb. Senaste mätåret, 2017, fick totalt 61 procent av alla som sökte också ett feriejobb.

– Under åren har framför allt landets kommuner varit duktiga på att erbjuda feriejobb. De senaste åren har regeringen använt riktade statsbidrag för att stimulera detta. Dessa har dock presenterats sent på våren. Förutsägbarhet och tydliga förutsättningar är viktigt så att kommuner och regioner ges möjlighet att planera sitt arbete på ett bra sätt och få till feriejobb med kvalitet, konstaterar Per-Arne Andersson.

Risk att unga prioriterar arbete framför studier

Enligt förslaget skulle nedsättningen innebära att avgifterna sätts ned så att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent ska betalas för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.

– En risk med förslaget är att det kan medverka till att unga prioriterar arbete framför studier. Där tänker vi att en modell med fribelopp på en rimlig nivå över hela året vore ett bättre alternativ än sänkta avgifter upp till hela 25 000 kronor i månaden, fortsätter Per-Arne Andersson.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Oscar Svensson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!