Publicerad: 12 december 2019

Minskning av arbetsmarknadsutbildningar riskerar kompetensförsörjningen

En ny rapport från SKR visar att arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det riskerar att slå hårt mot kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt.

De senaste åren har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningar minskat kraftigt. Rapporten undersöker vilka branscher som är särskilt beroende av arbetsmarknadsutbildningar för sin kompetensförsörjning. Den ger en första bild av hur många som läser mot vissa yrken när statistik från gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och arbetsmarknadsutbildningar läggs samman.

Resultaten visar att neddragningen av arbetsmarknadsutbildningar riskerar att slå mot antalet yrkesutbildade framför allt inom branscherna transport och industri.

– Vi har redan idag en stor brist på gymnasialt yrkesutbildade. Regeringen behöver uppmärksamma detta mer i den fortsatta reformeringen av arbetsmarknadspolitiken., säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKR.

Yrkesutbildning i Sverige - arbetsmarknadsutbildningens roll i utbildningssystemet, SKR:s webbutik

Frukostsamtal om Sveriges kompetensförsörjning

I videon presenterar Amelie von Zweigbergk rapporten som hon skrivit på uppdrag av SKR. Detta följs av ett panelsamtal med Mats Gerdau (M), Helene Hellmark Knutsson (S) och Caj Luoma, Transportföretagen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Cunningham
    Utredare
  • Helena Wintgren
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!