Publicerad: 18 oktober 2018

Mer behöver göras för unga som varken arbetar eller studerar

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar har lämnat sitt slutbetänkande till gymnasieministern.

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar tillsattes i slutet av 2015 med uppdrag att stimulera ökad samverkan och att stärka kvaliteten i insatser för unga. Slutbetänkandet har nu överlämnats till gymnasieminister Anna Ekström. I betänkandet finns ett antal förslag på förändringar för att stärka gruppens situation.

– Utredningen lägger flera förslag som påverkar kommunernas arbete med en betoning på tidiga insatser, vilket är bra. Det är positivt att Samordnaren lyfter behovet av att staten blir mer samlad i sitt arbete inom detta viktiga område. Det gäller både mellan Arbetsförmedlingen, Skolverket samt Socialstyrelsen och departementet, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det finns en uppenbar risk att parallella initiativ på nationell nivå bidrar till ytterligare fragmentisering istället för ett mer sammanhållet arbete.

Utredningen föreslår bland annat:

 • Det behövs en bättre nationell statistik om frånvaro i grund- och gymnasieskola
 • Inför ett avslutande vägledningssamtal för elever som avslutar gymnasiet i förtid eller som inte har fullständig gymnasieexamen
 • Stärk statens roll i genomförandet av kommunernas aktivitetsansvar
 • Genomför en utredning om ekonomisk ersättning till unga inom det kommunala aktivitetsansvaret
 • Det behövs en nationell etableringssamordnare för övergången mellan utbildning och arbete för unga med funktionsnedsättning
 • En lokal försöksverksamhet för att åstadkomma ett lokalt sammanhållet stöd under hela uppväxten från 0 till 25 år.

Nytt uppdrag till MUCF

I samband med överlämnandet fattade regeringen beslut om att ge ett permanent uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. I genomförandet ska lokal organisations- och verksamhetsutveckling prioriteras.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Åsa Karlsson
  Utredare
 • Oscar Svensson
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!