Publicerad: 27 april 2016

Kommuner deltar i projekt som utvärderar rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning

Projektet som pågår i 25 kommuner ska under två år utvärdera tre insatser som ges till unga med aktivitetsersättning i syfte att de ska komma ut i arbete.

De tre insatserna är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta samarbete, Supported Employment, som ges av Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter och Case Management som idag finns i 25 kommuner.

- Det är glädjande att forskningsprojektet nu nått tillräcklingt många deltagare för att kunna arbeta vidare och göra en analys kring hur vi bäst stödjer unga med aktivitetsersättning att komma i arbete. De deltagande kommunerna har bidragit i arbetet med sin kunskap som utförare av den nya insatsen case managers. Det är nu viktigt att diskutera de erfarenheter och den kunskap som genereras så att den tas till vara i det dagliga arbetet och hur vi tillsammans går vidare, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!