Publicerad: 3 oktober 2018

Förstärkt satsning på feriejobb 2018

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt rör det sig om 100 miljoner kronor.

Medlen till respektive kommun fördelas efter antalet 15-17-åringar som är bokförda i kommunen. Hur mycket pengar varje kommun kan få framgår av en fördelningsnyckel.

Fördelningsnyckel feriejobb (Excel, nytt fönster)

Målgrupp för feriejobbsatsningen är ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och andra årskurs. Ungdomar som kan ha svårt att hitta feriejobb på egen hand ska prioriteras.

Anslagna medlen ska huvudsakligen gå till lönekostnader för ett arbete inom den kommunala verksamheten, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya feriejobb.

Överenskommelse mellan AF och kommun

Arbetsförmedlingens chefer har fått i uppdrag att ta kontakt med de kommuner som ingår i deras geografiska område för att teckna en överenskommelse. Överenskommelsen ska tecknas så fort som möjligt.

Ersättningen betalas ut i efterskott

Ersättningen till kommunerna för feriejobben kommer att betalas ut i efterskott av Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Kommunen lämnar underlag för utbetalning av ersättning till den lokala arbetsförmedlingsenheten. Till underlaget ska kommunen bifoga en deltagarlista på de som deltagit i feriejobbssatsningen med namn, kön och födelsenummer (6 siffror) samt lönekostnad.

Utbetalning av ersättning (Word, nytt fönster)

Någon mall för deltagarlista finns inte framtagen eftersom det bedöms vara smidigare för kommunerna att köra fram egna listor. Sista dag för kommunen att lämna in underlag för utbetalning med deltagarlista till arbetsförmedlingsenheten är 2018-10-15.

Uppföljande enkät

En uppföljningsenkät kommer att skickas ut september centralt från Arbetsförmedlingen till de kommuner som har tecknat en överenskommelse. Enkäten kommer att skickas via e-post. Frågorna handlar bland annat om hur många arbeten som skapats, könsfördelning och frågor kring de målgrupper som är prioriterade.

SKL kommer, som tidigare år, att följa upp kommunernas totala satsning på feriejobb för att presentera resultatet i den årliga rapporten om feriejobb.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!