Publicerad: 9 juni 2016

Dela med er av era lärande exempel om arbetsmarknad

SKL och Arbetsförmedlingen arrangerar två idékonferenser i höst, den 30 september och 14 oktober på Folkets Hus i Stockholm.

Syftet är att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommuner/regioner och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina arbetsmarknadspolitiska insatser. På konferensen ges också en bild av arbetsmarknadsläget och kommande förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Program kommer i början av augusti.

Om du vill du lyfta fram lärande exempel från din kommun/region/landsting eller framföra förslag så hör av dig till Vivi jacobson-Libietis

Hur väl fungerar samverkan lokalt mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen?

Idékonferenserna arrangeras tillsammans av SKL och Arbetsförmedlingen. Hur väl fungerande är samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen lokalt i landet?

- Samverkan mellan kommuner och förmedlingar fungerar generellt mycket bra. På förra årets konferens berättade Arbetsförmedlingens generaldirektör om den överenskommelse SKL och Arbetsförmedlingen tecknat i syfte att stödja samarbetet på lokal och regional nivå. Vi tror att det skulle vara bra med lokala överenskommelser där man beskriver problem och behov och anger hur man ska samarbeta  i frågor som rör till exemplet kompetensförsörjning och  stödinsatser för utsatta grupper. De så kallade Dua-överenskommelserna kan ses som ett första steg i arbetet att formulera lokala strategier, säger Vivi Jacobson-Libietis, utredare på Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad och en av konferensarrangörerna.

- Konferensen är förresten ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter. Det kommer att finnas gott om tid att samtala med kollegor från andra delar av landet under, lunchen, fikarasterna och på minglet efter konferensen.

Vad hoppas ni att deltagarna på konferenserna tar med sig från dagen?

- Vi har två syften. Det ena är att förmedla aktuell information om arbetsmarknadsläget och eventuella. förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Men huvudsyftet är att lyfta det vi brukar kalla lärande exempel från lokal nivå. Deltagarna kommer att få höra hur man på olika håll i landet jobbar med insatser för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Det blir många korta presentationer. Tanken är inte att föreläsarna ska presentera alla detaljer. Så den som vill veta mer om en specifik verksamhet får i efterhand söka kontakta med föreläsarna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!