Publicerad: 30 augusti 2016

Bättre rehabilitering för personer utan SGI

SKL har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Denna grupp uppbär ofta långvarigt ekonomiskt bistånd från kommunen då de inte arbetat i tillräcklig omfattning för att få ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring. Syftet med viljeinriktningen är att säkerställa att denna grupp får möjlighet till rehabilitering. Genom att uppmärksamma de goda exempel på arbetssätt som bedrivits i Halmstad och Laholm vill berörda parter visa hur förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting kan leda till både förbättrad hälsa och ekonomi hos den enskilde samtidigt som samhällsekonomin stärks.

- Det är här är ett viktigt steg på vägen för att skapa bättre förutsättningar till egen försörjning för den här gruppen, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

"På rätt väg" ett metodutvecklingsprojekt

”På rätt väg” är ett metodutvecklingsprojekt som Samordningsförbundet Halland finansierat, där kommunerna Halmstad och Laholm tillsammans med Försäkringskassan i Halmstad arbetat för att skapa gemensamma strukturer för arbetssätt och förhållningssätt kring personer utan SGI (sjukpenninggrundande inkomst) som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Projektet pågick mellan 2012 och 2014.

Sara Mendelson, en av projektledarna i ”På rätt väg” som arbetar med ekonomiskt bistånd i Halmstad berättar att det nya arbetssättet med samverkan nu är helt implementerat i kommunen.

- Nu efter projekttiden rullar arbetet på bra. Från kommunens sida har vi en mer aktiv handläggning för dessa individer både i samverkan med Försäkringskassan men även med vården och Arbetsförmedlingen.

- En stor utmaning har varit att ha tålamod, hålla ut och se det långsiktiga målet. Både när det gäller utveckling av samverkan mellan parterna, och när det gäller utvecklingen hos den enskilde individen. Att förändra ett arbetssätt kan ta lång tid och kräva stora insatser i form av information och stöd. I vårt fall har vi fått mycket positiv feedback från samarbetsparterna eftersom man sett att målgruppen varit förbisedd, och man har varit motiverad till att göra vad man kan för att förbättra stödet för dessa individer, berättar Sara.

Samordningsförbundets viktiga roll

Pia Ryberg som arbetar på Försäkringskassan i Halmstad betonar att det är viktigt att inte bygga samverkan i parallella spår utan utveckla det som finns i samverkan så att det blir enkelt för personalen som ska arbeta i samverkan.

- En förutsättning för att vi kunde implementera metoden i alla våra sex kommuner i Halland var Samordningsförbundet i Halland som spelade en viktig roll som samverkansorganisation, förankringsplattform och finansiär av metodutvecklingen, säger Pia Ryberg.

Slutrapport ”På rätt spår" (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!