Publicerad: 26 augusti 2019

Aktuellt om SKL:s förslag på nytt arbetsmarknadsprogram

SKL har ännu inte fått någon återkoppling av regeringen gällande det förslag som skickades in före sommaren. Men dialog och intressebevakning fortgår.

Före sommaren överlämnade SKL ett förslag på ett nytt arbetsmarknadsprogram med samordnade insatser och ersättningsystem till regeringen. Syftet med förslaget är att öka individers delaktighet på arbetsmarknaden och bryta långvarigt biståndsmottagande.

SkL har ännu inte fått någon återkoppling men har kontinuerlig kontakt med regeringen och arbetsförmedlingen för att bevaka läget och påverka utvecklingen.

Nu har Arbetsförmedlingen även fått följande nya regeringsuppdrag:

  • Att förbereda och bistå med analyser till regeringen i reformeringen av myndigheten och arbetsmarknadspolitiken, med redovisning 1 november 2019.
  • Att utveckla och förbereda matchningstjänster under 2019 i syfte att pröva och dra lärdomar under 2020.

Stort intresse bland kommuner att delta

Med anledning av detta har SKL i augusti lämnat ett skriftligt dokument med viktiga perspektiv att beakta utifrån medlemmarnas intressen. Där lyfter SKL bland annat åter fram att förslaget på nytt arbetsmarknadspolitiskt program borde prövas och att Intresset hos SKL:s medlemmarna är mycket stort och många kommuner vill delta i genomförandet av programkonceptet.

– Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i ett mycket omvälvande läge med många frågetecken. Regeringen och Arbetsförmedlingen borde ta tillfället i akt att pröva flera olika lösningar för att sedan skala upp det som fungerar 2021 enligt den plan som finns i Januariavtalet. Det skulle hjälpa till att få erfarenhet av hur lösningarna ska se ut i praktiken för enskilda individer och även underlätta en väl underbyggd konsekvensanalys, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.

SKL:s inspel till Arbetsförmedlingens uppdrag att förbereda och bistå med analyser till regeringen

Medel från Europeiska Socialfonden

Det är också viktigt att medlen inom Europeiska socialfonden används strategiskt under reformperioden 2019–2021 och därefter för att utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och samarbetet mellan aktörer. SKL har även i det sammanhanget pekat på möjligheten att utlysa medel för att pröva det nya arbetsmarkandpolitiska programmet.

– Vi får inte hamna i ett läge där de statliga medlen för arbetsmarknadspolitiken minskar med övervältring på kommunerna som följd, samtidigt som vi skickar tillbaka pengar i miljardklassen till EU för att vi inte lyckas använda socialfondsmedlen på ett bra sätt, detta behöver säkras, tillägger Leif.

SKL:s skrivelse till Svenska ESF-rådet (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Christina Björk
    Utredare
  • Oscar Svensson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!