Publicerad: 3 oktober 2018

Modell för upphandling med sociala hänsyn i Göteborg

London har stått för inspirationen. Med goda resultat provade Göteborgs stad sociala hänsyn vid upphandling i liten skala. Nu siktar politikerna högre. För år 2014 är målet att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska ske med sociala hänsyn.

Tjänsteupphandlingar med sociala hänsyn handlar ytterst om att främja möjligheterna till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. I förlängningen är målet att öka den sociala hållbarheten i staden.

I samband med att målet om 50 procent sattes lanserade staden ett pilotprojekt. Syftet är att ta fram en modell för hur samverkan kan gå till och vilket stöd berörda aktörer behöver under upphandlingsprocessen och avtalstiden.

– Vi i stödfunktionen ser till exempel över vilka lagar som ska tas hänsyn till och att olika regelverk inte krockar, berättar Maja Ohlsson, projektledare Göteborgs Stad.

Matchning och utbildning

Chansen för målgrupperna att komma ifråga för anställning baseras på en beräkningsgrund som inriktar sig på de stadsdelar med högst andel försörjningsstödstagare.

Vid varje upphandling ser man över vilka krav som är rimliga att ställa. När upphandlingen är genomförd konkretiseras vilka typer av tjänster leverantören är i behov av. I nära samverkan med Arbetsförmedlingen och stadsdelarnas arbetsmarknadsverksamheter tas lämpliga kandidater fram.

– En del av upphandlingarna kommer att verkställas först i slutet på 2016. I samverkan med bland annat branschorganisationer och fackförbund tittar vi på vilken lärlings- eller yrkeskompetens som behövs. Utifrån detta har staden beviljat ett antal utbildningsplatser. Detta för att det ska finnas personer från målgrupperna med rätt kompetens när det är dags för anställning, säger Maja Ohlson.

Läs vidare

Kontakt

Maja Ohlsson
Projektledare, Göteborgs stad
031-334 37 96
maja.ohlsson@uhb.goteborg.se

Jörgen Larzon
Projektledare, Göteborgs stad
031-334 37 97
jorgen.larzon@uhb.goteborg.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!