Publicerad: 3 oktober 2018

KomiJobb minskar försörjningsstödskostnader i Sundsvall

Sedan 2013 storsatsar Sundsvalls kommun på arbetssökande försörjningsstödstagare genom initiativet KomiJobb. Ett helhetstänk från individ till arbetsplats, i kombination med ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har gett mycket positiva resultat.

Arbetsmarknadssatsningen riktar sig till arbetssökande Sundsvallsbor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som uppbär försörjningsstöd.

Satsningen sker i samverkan mellan två kommunala förvaltningar och Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande erbjuds anställning i kommunen under maximalt ett år genom KomiJobb. Parallellt söker deltagaren arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

I projektet ingår motivationshöjande insatser och personlig handledning. Projektdeltagaren har även möjlighet att kombinera studier med anställningen för att öka sin utbildningsnivå och på så vis öka sin anställningsbarhet. Arbetsplatserna får även de gediget stöd och vägledning av KomiJobb.

– Vi skapar en relation till handledarna på arbetsplatserna och finns kvar som stöd under hela anställningen. Vi bistår med information och kompetensutveckling, exempelvis i form av handledarutbildningar, säger Jenny Nilsson, projektledare KomiJobb.

Uppföljning och resultat

Via yrkeskoordinatorer får deltagarna i KomiJobb ytterligare stöd och ingångar till arbete. Koordinatorerna samverkar med det privata näringslivet och underlättar för företag och andra arbetsplatser att samordna och bredda sin rekrytering.

Fram till december 2014 hade 420 personer fått en anställning i KomiJobb. Sedan projektstart har kommunens försörjningsstödskostnader minskat med cirka tretton miljoner kronor. I den summan är inte socioekonomiska effekter medräknade, såsom minskade kostnader för familjeplaceringar och produktionsbortfall.

28 procent av deltagarna som avslutat sin anställning i KomiJobb har fått en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 7 procent har påbörjat CSN-berättigade studier och personer som till exempel saknar arbetsförmåga har slussats in i rätt system hos Försäkringskassan.

– Arbetsförmedlingen signalerar även att många av de individer som efter KomiJobb är fortsatt arbetssökande, markant har ökat sin anställningsbarhet genom sitt deltagande i satsningen, berättar Jenny Nilsson.

Läs vidare

Kontakt

Jenny Nilsson
Projektledare KomiJobb
073-270 55 10
jenny.nilsson@sundsvall.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!