Publicerad: 3 oktober 2018

Framgångsrik arbetsmarknadssatsning genom upphandlingskrav

I upphandlingen om att leda förnyelsen av området Vivalla i Örebro, lades ett skall-krav till om sociala hänsyn. Det utmynnade i ett praktikprogram som hittills har bidragit till att cirka 40 procent av deltagarna nu är i arbete.

I Vivalla bor många som nyligen har flyttat till Sverige eller är födda utomlands. Förnyelsen av stadsdelen handlar bland annat om att minska den sociala och ekonomiska distansen till resten av staden. Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder AB involverar de boende i processen genom en arbetsmarknadssatsning som entreprenören ansvarar för.

– Skanska presenterade det bästa förslaget: under fyra år kommer mellan 50-80 arbetslösa i Vivalla att kunna söka och erhålla praktik inom ramen för projektet, säger Maria Nordhag, projektkoordinator, Örebrobostäder.

Samverkan och utbildning

Praktiken är på 3-6 månader och inkluderar arbetsuppgifter av varierande slag. Några arbetar med administrativa frågor eller i underleverantörers butiker, andra med markläggning och snickeri. Det finns även möjlighet att köra lastbil eller truck.

Projektet samverkar med Arbetsförmedlingen som varje vecka har ett avstämningssamtal om satsningens fortskridande. Alla praktikanter genomgår en säkerhetsintroduktion innan påbörjad praktik. Skanska har även tagit fram en utbildning som behandlar värdegrundsfrågor om jämställdhet, mångfald och tolerans.

Läs vidare

Kontakt

Maria Nordhag
Projektkoordinator
Örebrobostäder AB
019-19 44 70
maria.nordhag@obo.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!