Publicerad: 3 oktober 2018

Feriejobb i Nyköping - ett öppet fönster mot framtiden

Sedan 14 år bedrivs i Nyköping ett arbete med att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Arbetet har främst bedrivits i ett av kommunens miljonprogramsområden – Brandkärr.

Två socialarbetare fick i uppdrag att hitta metoder och tillvägagångssätt att ge högstadieelever möjligheter till feriepraktik och sommarjobb. Till en början gavs elever i årskurs 9 möjligheten men så småningom även från årskurs 8. Från att i början ha bedrivits i projektform permanentades verksamheten och har sedan dess bedrivits med kommunal finansiering.

Viktiga utgångspunkter var att dessa ungdomar och deras familjer, som till nästan 100 % kommit från andra kulturer och miljöer, saknade nätverk i samhället och därmed också möjligheten och förmågan att naturligt knyta kontakter med och komma ut i arbetslivet. På gymnasienivå fanns redan tidigare feriepraktik, i kommunens regi, för eleverna men detta innebar nu att en yngre målgrupp fick kontakt med och erfarenhet av samhälle och arbetsliv.

Under dessa 14 år har mer än 500 ungdomar erbjudits och tagit möjligheten att få feriejobb. Samtidigt med dessa insatser har även andra aktiviteter bedrivits. Allt med syfte att underlätta ungdomarnas väg in i det svenska samhället.

Boken ”Ett öppet fönster mot framtiden” beskriver bakgrunden och genomförandet av detta arbete. De teoretiska utgångspunkterna och de olika metoderna redovisas. Reflektioner och handfasta råd ges och exempel lämnas. Intervjuer med ett urval av ungdomarna, liksom ett antal arbetsgivare, chefer och politiker redovisas.

Avslutningsvis finns en ”lista” med några ungdomar som gått vidare från detta och en beskrivning av vad de gör i dag.

Läs vidare

Kontakt

Marco Venegas
Nyköpings kommun
072-538 27 85
marco.venegas.astudillo@nykoping.se

Östen Nilsson
070-591 78 34
nilssonosten@bredband2.com

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!