Publicerad: 3 oktober 2018

Arbetsmarknadsmässa för unga på nytt sätt

Frammis i Vimmerby är ett nytt revolutionerade sätt att låta unga träffa näringslivet i Vimmerby kommun. Projektet är ett samarbete mellan Fryshuset i Stockholm, Fabriken i Vimmerby, Företagarna som organisation i Vimmerby samt Vimmerby kommun.

Initiativtagare är Daniel Nestor på Vimmerby gymnasium tillsammans med Daniel Kings från Fryshuet i Stockholm.

Ett nytt sätt att låta Vimmerbys ungdomar träffa näringslivet i Vimmerby kommun. Projektet är utformat som en trestegsraket där man vill få alla parter på samma nivå. Man vill få med företagen, föräldrarna samt eleverna på samma nivå vilket gör hela proceduren betydligt enklare då alla vet vad man pratar om och vilka mål man jobbar mot.

Steg 1

Det hela börjar med ett lunchseminarium där man träffar alla utställare, politiker och tjänstemän från kommunen. Man bjuder på lunch och håller i en utbildning om hur man ska tänka kring rekrytering av ungdomar. Ungdomar idag har andra saker som är viktiga för en själv. Vänner spelar en stor roll i ungdomars privatliv vilket i sin tur påverkar var man väljer att jobba. Etik och moral spelar även en stor roll i ens jobb val då man inte vill förknippas med till exempel barnarbete och liknande saker. Tanken med det hela är att företagen ska känna att de får ut något värdefullt ut av det hela.

Steg 2

Del två i trestegsraketen består ut av ett föräldramingel där man håller en föreläsning för alla föräldrar på skolan i det här fallet kring hur man bemöter ens ungdom på rätt sätt och hur viktigt det är att lyssna hela vägen på ens ungdom. Tanken med det hela är att föräldrarna ska känna att de blir motiverade och inspirerade till att bli en stöttepelare till sin ungdom. Förhoppningen är även att föräldrarna lättare ska förstå sin ungdom hur de tänker kring sin framtid.

Steg 3

Den sista och avslutande steget är själva mässan Frammis. Totalt var det 27 stycken utställare som deltog på mässan i Vimmerby. Hela gymnasiet hade lagt Frammis som en schemabrytandeaktivitet och totalt deltog ca 550 elever på mässan.

Mässan bestod inte endast ut av utställare utan även av föreläsare också. Bland annat föreläste Rasmus Råsmark från Crazy Pictures som ungt entreprenörskap. Grundtanken för mässan är att nya idéer ska väckas hos ungdomarna samt att de känner sig mer säkra kring sin framtid. 

Målet med hela Frammis är att minska arbetslösheten i Vimmerby genom att göra ungdomarna sysselsatta med hjälp av jobb, praktik eller utbildning. Samtidigt vill vi bidra till företagen och samhällets utveckling. Ju fler ungdomar som stannar i Vimmerby ökar även tillväxten i Vimmerby. Vi vill även hjälpa företagen i Vimmerby genom att inspirera och motivera till att våga satsa på unga medarbetare som kan gå bredvid som lärling hos personal som sitter inne på viktig kompetens och på så sätt försvinner inte viktig kompetens från företaget.

Samverkan och delaktighet är framgångsfaktorer

Det viktigaste i hela Frammis är samverkan mellan de olika parterna. Skolan, kommunen samt näringslivet måste vara på samma spår för att man ska kunna lyckas med något sådant.

En av projektets framgångsfaktorer är att elever är med och driver och utformar aktiviteterna och att ungdomar och vuxna tillsammans skapar en mötesplats som möjliggör kunskapsutbyte och nyttiga och användbara erfarenheter för alla parter.

Kontakt

Initiativtagare:
Daniel Nestor
073-070 49 76

Vimmerby kommun:
Yvonne Carlsson, föreståndare Fabriken
0492-76 90 54
yvonne.carlsson@vimmerby.se

Anders Degerman, enhetschef kultur- och fritid
0492-76 92 99
anders.degerman@vimmerby.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!