Publicerad: 2 december 2019

Lärande exempel på lyckad samverkan med arbetsintegrerande sociala företag

En viktig del av SKR:s arbete är att stödja våra medlemmar i det arbete
de bedriver lokalt och regionalt. Många frågar efter vad andra gör så
att de kan dra lärdom av det i det egna arbetet.

Vi lyfter fram exempel på framgångsrika verksamheter och projekt inom arbetsmarknads- och sysselsättningsområdet. Fokus ligger på vilka möjligheter kommuner har att agera arbetsmarknadspolitiskt, själva och i samverkan med andra aktörer.

Skicka gärna in lärande exempel från din verksamhet.

 • Vingåker och Katrineholm har gemensamt jobbtorg
  Ungdomar (16-25 år) från de båda kommunerna kan vända sig till Jobbtorget för att få vägledning gällande frågor som rör yrkesval, jobb och studier. På Jobbtorget samarbetar personal från kommunen och Arbetsförmedlingen.
 • KomiJobb minskar försörjningsstödskostnader i Sundsvall
  Sedan 2013 storsatsar Sundsvalls kommun på arbetssökande försörjningsstödstagare genom initiativet KomiJobb. Ett helhetstänk från individ till arbetsplats, i kombination med ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har gett mycket positiva resultat.
 • Framgångsrik arbetsmarknadssatsning genom upphandlingskrav
  I upphandlingen om att leda förnyelsen av området Vivalla i Örebro, lades ett skall-krav till om sociala hänsyn. Det utmynnade i ett praktikprogram som hittills har bidragit till att cirka 40 procent av deltagarna nu är i arbete.
 • Modell för upphandling med sociala hänsyn i Göteborg
  London har stått för inspirationen. Med goda resultat provade Göteborgs stad sociala hänsyn vid upphandling i liten skala. Nu siktar politikerna högre. För år 2014 är målet att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska ske med sociala hänsyn.
 • Feriejobb i Nyköping - ett öppet fönster mot framtiden
  Sedan 14 år bedrivs i Nyköping ett arbete med att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Arbetet har främst bedrivits i ett av kommunens miljonprogramsområden – Brandkärr.
 • Servicetrainee i Norrköping
  Kommunen har gjort en utvärdering av projektet där personer med ekonomiskt bistånd och kunskaper i minst ett av de största invandrarspråken erbjöds tidsbegränsade anställningar.
 • Mall för arbetsmarknadsfrågorna i Kolada
  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tagit fram en lathund som kan användas av handläggare i kommuner som saknar ett datasystem som är anpassat efter arbetsmarknadsfrågorna i databanken Kolada.
 • Lokala projekt i Bollnäs
  I Bollnäs kommun bedrivs ett antal lokala arbetsmarknadspolitiska projekt: Aktivitetscentrum, Ungdomsplattformen och Utredning av arbetsförmåga.
 • Sollentuna mäter arbetstiden
  I Sollentuna kommun använder man en elektronisk blankett när personalen på arbetsmarknadsverksamheten ska uppskatta hur stor del av arbetstiden de lägger på olika arbetsuppgifter.
 • Arbetsmarknadsmässa för unga på nytt sätt
  Frammis i Vimmerby är ett nytt revolutionerade sätt att låta unga träffa näringslivet i Vimmerby kommun. Projektet är ett samarbete mellan Fryshuset i Stockholm, Fabriken i Vimmerby, Företagarna som organisation i Vimmerby samt Vimmerby kommun.
 • Gränslösa lösningar
  Arbetsmiljöforum har gett ut en skrift där man belyser erfarenheter från olika transnationella projekt.

Informationsansvarig

 • Åsa Karlsson
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!