Publicerad: 19 februari 2019

Vägen tillbaka till arbetslivet via sociala företag

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sedan år 2011 arbetat målmedvetet för att utveckla sociala företag till professionella rehabaktörer. Resultatet är att det idag finns nio sociala företag på Östra Södertörn.

Arbetsintegrerade sociala företag är sociala företag som inte bara ser till kommersiella intressen utan syftar till att integrera människor i arbetsliv och samhälle. De skapar en alternativ arbetsmarknad och möjliggör för människor med funktionsnedsättningar eller ohälsa att arbeta på 100 procent av sin egen förmåga. Människor får möjlighet att under en tid arbetsträna på ett riktigt jobb och närma sig arbetsmarknaden. Och det handlar om riktiga jobb eftersom företagen producerar något.

År 2010 fanns det tre sociala företag på Östra Södertörn. Fyra år senare hade antalet ökat till nio och omsättningen har ökat från 3,8 till 18,6 miljoner kronor. Transport, snickeri, trädgårdsskötsel, café- och restaurangverksamhet är exempel på områden där de sociala företagen är verksamma.

Dörröppnare

Samordningsförbundet Östra Södertörns arbete med att utveckla sociala företag har två syften: att skapa vägar för att underlätta återgången till arbetslivet för personer i behov av samordnat stöd och att på olika sätt utveckla de sociala företagen i området.

Förbundet har erbjudit olika former av stöd till exempel genom gemensamma nätverk där sociala företagen kan dra nytta av varandras erfarenheter och verksamheter.  Samordningsförbundet har även fungerat som dörröppnare till myndigheter. Ett annat exempel på stöd är kompetensutveckling. Genom kompetensutveckling kan företagen utvecklas till professionella rehabaktörer, vilket i sin tur medför tillgång till arbetsträningstjänster. Drygt 160 rehab- och arbetsträningsplatser har skapats. Dessa tjänster ger ökade möjligheter för samordningsförbundet att lyckas i sitt uppdrag med att förkorta sjukskrivningar och minska arbetslösheten för personer i behov i samordnat stöd. Samtidigt får det sociala företaget får en viktig kund.

Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades 2010, finansieras av Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Förbundet får också finansiering från bland annat Europeiska Socialfonden. Socialt företagande innefattar samarbete mellan olika myndigheter där samordningsförbunden är en plattform att utgå från.

Kontakt

Annica Falk
08-606 91 76
annica.falk@haninge.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!