Publicerad: 2 oktober 2018

Sensim - Steg för steg i Skövde

I Skövde finns verksamheten Sensim – ett sätt att komma närmare arbetsmarknaden för framförallt målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sensim stöttar individer till att få ett arbete.

Sensim är en verksamhet inom Skövde kommun. Bakgrunden är att man inom avdelningen för funktionsnedsättning under de senaste åren sett en allt mer ökad grupp av unga vuxna som inte passar in i den ordinarie verksamheten inom LSS. Den grupp som framför allt avses är gruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom Arbetsmarknadsavdelningen stöter man också på denna grupp.

Ofta känner sig denna grupp inte hemma inom daglig verksamhet och vissa grupper har heller inte rätt till den insatsen via LSS. Denna grupp unga vuxna har svårt att identifiera sig till gruppen inom daglig verksamhet, men har också ofta en känsla av att vara annorlunda eller inte räcka till på arbetsmarknaden eller i studier. Skövde vill med verksamheten Sensim ha ett långsiktigt arbete för att stödja denna grupp unga människor.

Steg för steg

Under hösten 2014 byggdes verksamheten upp med 3 personer. Ett flertal studiebesök genomfördes och lokaler med en inbjudande miljö gjordes i ordning. Personalen fick bland annat utbildning inom Supported Employment. I januari 2015 började gruppen allt mer sitt arbete med individer. Verksamheten benämnas Sensim, vilket betyder ”steg för steg”.
Organisatoriskt ligger Verksamheten under Sektor Vård och Omsorg, avdelningen funktionshinder, daglig verksamhet. Men det som är viktigt att påpeka är att verksamheten inte är en daglig verksamhet utan ett sätta att stötta individer till att få ett arbete.

När en individ ska ut på arbetsträning/praktik så sker samarbete med andra myndigheter. Det är oftast Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, men i undantagsfall sker det via en utplacerad daglig sysselsättning.

Verksamheten bygger på samarbete med alla tänkbara resurser i samhället, allt efter de behov som finns. Exempel på verksamheter är myndigheterna ovan, men också socialpsykiatri, biståndsbedömare, Habilitering, Den Psykiatriska Öppenvården, föräldrar, gode män, gruppbostäder, stödteam inom LSS, aktivitetsansvarig inom Sektor barn och Utbildning, Vuxenutbildningen mm.

Målgrupp

 • Verksamheten riktar sig till individer som är i åldern 18 – 29 år och har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
 • De har svårt att få ett arbete och har en önskan om att få ett arbete.
 • Om hen behöver få stöd med sina studier
 • Den som behöver råd och stöd i kontakten med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Vuxenutbildning eller andra viktiga instanser.

Vision

  • Vi tror alla kan utvecklas
  • Vi tror alla har resurser
  • Vi tror på människan och hens möjligheter
  • Vår målsättning
  • Att deltagarna ska få ett arbete
  • Att deltagarna ska trivas och utvecklas.

  Kontakt

  Per-Åke Olsson
  0500-49 74 32
  Per-ake.b.olsson@skovde.se

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!