Publicerad: 2 oktober 2018

Ny modell för att anställa personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna

Eskilstuna kommun prövar en ny modell för att komma ifrån tillfälliga praktikplatser. Politikerna har beslutat om att 150 personer med funktionsnedsättning ska anställas av kommunen.

Det handlar om 100 personer med psykiska funktionsnedsättningar samt 50 personer med annan fysisk funktionsnedsättning.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar tillhör de som har svårast att få jobb. Många blir hänvisade till kommunens dagliga verksamhet, år efter år.

I likhet med andra kommuner har man i Eskilstuna tidigare försökt hjälpa personerna att få arbete genom att erbjuda praktikplatser, men i slutändan har det sällan lett till någon fast tjänst. För två år sen beslutade politikerna att 150 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga skulle få fast jobb. Genom långsiktigt stöd till både anställda och arbetsgivare hoppades man kunna nå målet under 2016.

- Det handlar om människovärde. Inget tillfälligt projekt, inget "du får jobb ett år", utan en fast anställning, säger kommundirektör Pär Eriksson.

Arbetsspecialister

Patrik Nilsson arbetar som områdeschef för Eskilstunas arbetsspecialister. Enheten verkställer biståndsbeslut om sysselsättning enl. SoL för personer med psykiska funktionsnedsättningar och daglig verksamhet enl. LSS för personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 46 procent finns i verksamhet på individuella externa placeringar med stöd av någon av de ca. 20 arbetsspecialister som arbetar enl. modellen IPS. De resterande 54 procenten är i olika typer av interna gruppverksamheter.

- Vi har försökt omvärldsspana kring hur det ser ut i andra kommuner men inte hittat så hög andel på individuella externa placeringar någon annanstans. Alla brukare som har som mål anställning eller extern praktik får komma till oss oavsett stödbehov, missbruk eller andra orsaker. Detta är en av IPS 8 principer.

Samarbete med Arbetsförmedlingen

- Det som är lite extra speciellt med denna satsning är att det är tillsvidareanställningar och att det är chefen på stället som är anställande chef. Det jag sett i andra kommuner är att anställningarna brukar vara tidsbegränsade samt att någon i min funktion anställer alla för att sedan placera ut personerna på olika arbetsplatser. Vi har i och med 150 jobb-satsningen skapat ett mycket nära och fruktsamt samarbete med Arbetsförmedling.

Chefen för Arbetsförmedlingen sitter med i styrgruppen tillsammans med kommundirektör, HR direktör, ekonomidirektör samt några förvaltningschefer.

Matchning

Utifrån personens jobbönskemål går arbetsspecialisten igenom förutsättningarna: vilka arbetsuppgifter kan man utföra, krävs någon vidareutbildning, finns någon lämplig arbetsgivare - kommunal eller privat - som anmält intresse? Tjänsterna får inte konkurrera ut de vanliga jobben.

Matchningsprocessen har ingen tidsgräns utan går i den takt som passar den funktionsnedsatte. Det är viktigt att det blir rätt om det ska vara långsiktigt hållbart, resonerar kommunen.

Nytt biståndsbeslut

Eskilstunas satsning är speciell på det sättet att specialistenhetens insats inte slutar när anställningen är ordnad. Den som har sysselsättning enligt LSS-lagen har egentligen bara rätt till stöd så länge den inte förvärvsarbetar. I Eskilstuna har man därför infört ett nytt slags biståndsbeslut, stöd vid anställning.

Kontakt

Patrik Nilsson
0739-50 00 54

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!