Publicerad: 2 oktober 2018

Lyra – mobiliserar egna resurser

En kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete skapar stöd på vägen mot studier eller arbete för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Projekt Lyras lokaler ligger i Huddinge strax utanför Stockholm. Här kan unga vuxna mellan 18-29 år få coachning, social träning, hälsosamtal, stöd i att utveckla struktur och rutiner. De kan även få stöd till praktik och studie- och yrkesvägledning. Lyra har öppet 5 dagar i veckan.

Antalet deltagare på Lyra är 20 personer. De skrivs in vid olika tider på året och har alla en individuell plan. En del har klarat grundskolan men de flesta har inte slutfört sina gymnasiestudier. Alla deltagarna har behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden eftersom deras situation är komplex och många lider av psykisk ohälsa. Ett krav för att få vara på Lyra är att man kan ta sig dit själv, inte har ett pågående missbruk eller är psykotisk. Många bor hemma hos föräldrarna och ibland är familjesituationen trasslig. På Lyra kan man träffas, äta gemensam frukost och lunch.

Individuell handlingsplan

Lyras lokaler och personal är trygga, verksamheten syftar till att skapa strukturer och rutiner för deltagarna samt skapar sociala sammanhang där social träning är en viktig del. Deltagarna får möjlighet att mobilisera sina egna resurser för att i allt högre utsträckning kunna styra sina egna liv.

Varje deltagare får en individuell handlingsplan som utvärderas var tredje månad. De flesta deltagarna är på Lyra mellan tre och nio månader. Programmet sträcker sig upp till 12 månader. Diskussionen om vad som händer efter tiden på Lyra startar redan i början av vistelsen. Uppföljning sker även tre månader efter avslutet på Lyra.

Att stärka individen, ge insikt om den egna förmågan och om den egna hälsan är faktorer som bidrar till att deltagarna ska kunna arbeta, praktisera eller studera. Arbetslinjen är också central eftersom arbete även främjar hälsa, är identitetsskapande och bidrar till att individen blir oberoende. Lyra stöttar även individen i frågor som rör bostadssökande och i att upprätta kontakter som krävs för att fungera och vara en del av samhället. Lyra kan även delta på möten med myndigheter.

Permanent verksamhet

Under 2013 var det 80 procent av deltagarna som direkt gick vidare till arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser såsom praktik eller studier. Deltagarna följs även upp ett år efter att de avslutat sitt deltagande på Lyra. Drygt hälften av deltagarna har då arbete eller är studerande.

Det är samverkansförbundet Huddinge Botkyrka Salem som tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting och Huddinge kommun samverkar kring individer i behov av stöd från flera aktörer. På Lyra arbetar tre coacher och en IT-administratör. Lyra startade som ett projekt med stöd från dåvarande samordningsförbundet och från europeiska socialfonden. Det är nu en permanent verksamhet.

Lyrans verksamhet

Kontakt

Marve Diop
08-535 377 72
marve.diop@huddinge.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!