Publicerad: 19 februari 2019

Kommunala arbeten till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga i Gävle

Gävle kommun har tagit ett beslut om att 1,5 procent av det totala antalet kommunala tjänster ska gå till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Det motsvarar 105 personer.

Gävle kommun är en stor arbetsgivare och har ett stort ansvar och möjlighet att få fram arbetsplatser säger kommundirektör Göran Arnell.

Det innebär i praktiken att 105 av kommunens arbetsplatser bemannas av medarbetare med psykisk eller intellektuell funktionshinder.

Personer som kan vara aktuella för den här typen av anställning kommer från Enheten för Daglig Verksamhet, Gymnasiesärskolan, Treklövern (kommunens tränings och rehabiliterings verksamhet för personer med psykisk ohälsa) eller Arbetsförmedlingen.

- Det är viktigt att dessa anställningar ses ur ett långsiktigt perspektiv. Därför träffar vi alltid individen först för att komma överens om vilket arbetsområde som kan vara aktuellt. Därefter letar vi arbetsplats där vi på sikt och efter eventuell anpassning som är rätt för den enskilde, säger arbetsmarknadschef Björn Häägg.

Varje anställning börjar med en arbetsträning. Under arbetsträningen kan vi se vilka anpassningar som behöver göras och hur mycket den enskilde kan arbeta i tid. Kommunens alla förvaltningar har ett krav på sig att hitta arbetsuppgifter som är möjliga för individen att utföra och som är till nytta för kommunen. Stöd från specialister från Arbetsförmedlingen kan behövas.

Anställning sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och utformas som Trygghetsanställning eller Utvecklingsanställning. En handledare finns för den anställde på arbetsplatsen och arbetet ska vara anpassat till individen.

Arbetsplatser som används till målgruppen

  • Förskolan
  • Gävlefastigheter
  • Gavlegårdarna
  • Gästrike Airport
  • Gästrike Återvinnare
  • Kultur o fritid
  • Omvårdnad
  • Samhällbyggnad
  • Skolan
  • Socialtjänsten

Kontakt

Björn Häägg
026-17 97 50
bjorn.haagg@gavle.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!