Publicerad: 2 december 2019

EU:s strukturfonder, arbetsmarknad

Medel från två av EU:s strukturfonder bidrar till insatser för lokal och regional utveckling och minskad arbetslöshet.

Sverige omfattas av två strukturfonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att minska den regionala obalansen inom EU. ERUF finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling
  • Europeiska socialfonden (ESF) är inriktad på att motverka och förhindra arbetslöshet, att utveckla det mänskliga kapitalet samt främja integration på arbetsmarknaden.

Europeiska socialfonden, ESF

Starten för ESF 2014-2020 är fördröjd och beräknas komma igång 2015 och då i mycket begränsad omfattning som det ser ut i nuläget. Hela processen är fördröjd. SKR och andra parter för diskussioner kontinuerligt med ESF-rådet och regeringen för att komma framåt i frågan och för att programperioden 2014-2020 ska komma igång med full finansiering inom alla programområden.

Kommunerna har under den pågående perioden varit mycket aktiva med att stärka gruppers anknytning till arbetsmarknaden, kommunerna har även stått för över hälften av den totala medfinansieringen.

SKR:s roll

SKR arbetar för att kommuner och landsting ska ha en framträdande roll även i den kommande programperioden för strukturfonderna. En nyckelfråga är om resultat och effekter från projekt kan tas till vara på ett bra sätt för att utveckla kommunal- och landstingsverksamhet.

EU:s fonder och program

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!