Publicerad: 11 mars 2020

SKR:s arbete kring arbetsmarknadpolitikens omläggning

För att intressebevaka arbetsmarknadspolitikens omläggning för SKR en nära dialog med medlemmarna, Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen. Nedan finns ett urval av underlag.

Lokal närvaro

Under 2020 har Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag att säkra lokal närvaro. En första delredovisning gjordes i mitten av februari. I samband med det gjorde SKR en analys som bland annat visade på stora behov att säkerställa personell närvaro. Arbetsförmedlingen bör utveckla tydligare definitioner och sätt att mäta lokal närvaro.

Bra ambitioner men det återstår att säkra lokal närvaro, skr.se

Agenda för reformeringen av Arbetsförmedlingen

SKR överlämnade den 13 december 2019 en agenda till regeringen för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Agendan ska ge regeringen vägledning för ett bättre och mer sammanhållet reformarbete i en helhet.

Agenda för reformeringen av Arbetsförmedlingen

Kompetensförsörjningen på kort och lång sikt

En rapport från SKR visar att arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det riskerar att slå hårt mot kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt.

Minskning av arbetsmarknadsutbildningar riskerar kompetensförsörjningen

Nuläge och kommande utmaningar

SKR har under våren och hösten 2019, både genom en enkät och öppna frågor till sina medlemmar, samlat in underlag för att beskriva nuläge och kommande utmaningar. Det sammantagna resultatet från dessa undersökningar går i linje med de signaler SKR fått vid dialoger med kommuner under hösten 2019.

Stor oro bland kommunerna kring omställningen av arbetsmarknadspolitiken

Kommuners arbetsmarknadsstatistik

Kommunerna möter årligen över 100 000 individer i sina arbetsmarknadsinsatser med fler än 5 300 anställda och en nettobudget på över 5 miljarder kronor. Den senaste uppföljningen för 2018 visar på att verksamheten har ökat i omfattning över tid.

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018, SKR:s webbutik

Inspel till Arbetsförmedlingens uppdrag att förbereda
och bistå med analyser till regeringen 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förbereda för reformeringen av myndigheten och bistå med analyser till regeringen 1 november 2019. Den 15 augusti lämnade SKR en rad inspel att beakta i utförandet av uppdraget där flera ställningstaganden tydliggörs.

SKR:s ställningstaganden och analyser (PDF, nytt fönster)

Kommunernas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning

SKR fångar kontinuerligt medlemmarnas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning. I maj 2019 genomfördes en enkätundersökning som 81 procent av kommunerna besvarade som pekade på vikten av lokal närvaro och samverkan kring den enskilde individen. Uppföljande undersökningar för 2020 planeras.
Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning, SKR:s webbutik

Förslag på nytt arbetsmarknadsprogram

För att utveckla samhällets stöd för individer som står långt från arbete har SKR har tagit fram ett förslag på ett nytt arbetsmarknadsprogram med samordnade insatser och ersättningssystem till regeringen.Aktuellt om SKR:s förslag på nytt arbetsmarknadsprogram

Skrivelse till ESF-rådet

Samtidigt som statens budget för arbetsmarknadspolitiska insatser minskade från 2018 till 2019 återstår mycket medel att fördela inom Europeiska socialfonden. SKR har understrukit vikten av att dessa medel används för att utveckla politiken för regeringen, Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen.Skrivelse till ESF-rådet (PDF, nytt fönster)

Samordningsansvar för nyanlända

SKR anser att regeringen bör snabbutreda möjligheten att flytta samordningsansvaret för nyanlända från stat till kommunen då det ofta handlar om att samordna kommunala insatser i samband med bosättning, samhällsorientering och sfi.Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Oscar Svensson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!