Publicerad: 21 oktober 2020

Arbetsintegrerande sociala företag

För SKR är det viktigt att alla människors inneboende resurser och arbetsförmåga tas tillvara - både för individens delaktighet i samhället och rådande kompetensförsörjningsutmaning.

SKR vill därför lyfta kommuners möjlighet till samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, ASF, i syfte att ge ytterligare ett verktyg för att integrera människor som har stora svårigheter att få ett arbete.

Kommuner kan, förutom att ha en samverkan kring de deltagare som arbetstränar på ASF, både stödja bildandet av nya företag, omvandla existerande kommunala arbetsverksamheter till fristående företag samt stimulera företagens affärsverksamhet genom reserverade kontrakt.

Webbsändning om kommuners och regioners samverkan med sociala företag

Webbsändningen gav en aktuell bild med kreativa exempel på samverkan som initierats på grund av coronaviruset. Men blickade även framåt: hur vi bevarar samverkan och skapar hållbara strukturer.

Tidigare webbsändningar

Webbsänd inspirationsdag i december 2019

Digital spridningskonferens av handbok den 2 oktober 2020

Varmt välkommen till en digital spridningskonferens av handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

Alla som deltar under dagen kommer att få handboken skickad till sig i förväg. Under dagen kommer ni att tillsammans med era kollegor och nya kontakter få arbeta er igenom valda delar av handboken – en konferens och ett bokseminarium i ett.

Program och anmälan

SKR har skrivit en handbok tillika inspirationsbok för kommuners och regioners möjligheter till samverkan med sociala företag. Handboken har tagits fram inom ramen för ett projekt som SKR driver med medel från Tillväxtverkets strategiska utlysning med koppling till regeringens strategi för sociala företag.

Projekten i utlysningen ska stärka den nationella utvecklingen av sociala företag så att de bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället.

Fakta

  • Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skapar möjligheter till arbete, rehabilitering och arbetsträning för grupper som riskerar att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Företagen har på så sätt dubbla affärsidéer.
  • ASF är företag som driver näringsverksamhet, producerar och säljer varor eller tjänster med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
  • I dag finns det cirka 350 sociala företag som uppfyller dessa kriterier. Tillsammans har de drygt 6 200 medarbetare. ASF är ingen egen juridisk företagsform och kan därför ses som vilket företag eller vilken arbetsgivare som helst. Definitionen visar endast vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna räknas som ett arbetsintegrerande socialt företag.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!