Publicerad: 2 december 2019

Färre extratjänster och slopad utbetalning av stimulansmedel

Extratjänster inrättades för att stärka etableringen för långtidsarbetslösa. Sedan december 2016 omfattas även nyanlända. Under de senaste åren har antalet extratjänster expanderat kraftigt.

I november 2018 fanns omkring 18 000 individer i extratjänster, varv 80 procent anställda i kommunal verksamhet.

Den 20 december fattades beslut om minskat anslag för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med omkring 2,7 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag (Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU2).

Arbetsförmedlingen har meddelat att de inför stopp av anvisning till extratjänster från och med 1 januari 2019. Detta innebär att inga ytterligare individer kan påbörja en extratjänst. Det fattas inte heller beslut om förlängning av extratjänst. Inga pågående extratjänster avbryts i förtid. Beslutet har fattats mot bakgrund av minskade förvaltningsanslag för insatser för arbetslösa under 2019 i storleksordningen 4,5 miljarder kronor.

Den 21 december fattades beslut om att de särskilda medel på 500 miljoner kronor (sk. beting), som planerats att betalas ut till kommuner och landsting utifrån antal extratjänster som finns på plats 31 december 2018, inte kommer att betalas ut (Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU3).

SKR bevakar frågan och söker dialog med regeringen och Arbetsförmedlingen för att mildra konsekvenserna av besluten och för att hitta långsiktiga lösningar för individerna och som skapar förutsägbarhet för kommunernas arbete.

Informationsansvarig

  • Oscar Svensson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!