Publicerad: 2 december 2019

Arbetsintegrerande sociala företag

För SKR är det viktigt att alla människors inneboende resurser och arbetsförmåga tas tillvara - både för individens delaktighet i samhället och rådande kompetensförsörjningsutmaning.

SKR vill därför lyfta kommuners möjlighet till samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, ASF, i syfte att ge ytterligare ett verktyg för att integrera människor som har stora svårigheter att få ett arbete.

Kommuner kan, förutom att ha en samverkan kring de deltagare som arbetstränar på ASF, både stödja bildandet av nya företag, omvandla existerande kommunala arbetsverksamheter till fristående företag samt stimulera företagens affärsverksamhet genom reserverade kontrakt.

Illustration av människor sóm bakar

Välkommen till en inspirationsdag den 5 december

Varmt välkomna till en nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med ASF skapa fler möjligheter till etablering för alla människor.

Anmälan och program

Inspirationsdagen kommer även att webbsändas för den som vill följa på distans.

Nätverk

SKR har ett nätverk för dig som har ett uppdrag att främja utveckling av ASF i kommun, region eller samordningsförbund. Nätverket bildades 2013 och representerar cirka 70 kommuner. Kontakta SKR om ni är intresserade av att ingå i nätverket.

Fakta

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skapar möjligheter till arbete, rehabilitering och arbetsträning för grupper som riskerar att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Företagen har på så sätt dubbla affärsidéer.

ASF är företag som driver näringsverksamhet, producerar och säljer varor eller tjänster med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

I dag finns det cirka 350 sociala företag som uppfyller dessa kriterier. Tillsammans har de drygt 6 200 medarbetare. ASF är ingen egen juridisk företagsform och kan därför ses som vilket företag eller vilken arbetsgivare som helst. Definitionen visar endast vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna räknas som ett arbetsintegrerande socialt företag.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot