Publicerad: 8 januari 2020

Kvinnofrid

Kvinnor och barn som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp. Här har kommuner och regioner ett viktigt ansvar. SKR stödjer kommuner och regioners utveckling på området.

SKR har kommuner och regioners uppdrag att bidra till att kvinnofridsarbetet utvecklas och att det våldsförebyggande arbetet får större fokus.

Det här gör SKR inom kvinnofridsområdet:

  • Ger stöd och råd till kommuner och regioner
  • Stödjer kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Bevakar kommuner och regioners intressen
  • Samverkar med myndigheter

SKR ingår även i nationella nätverk på kvinnofridsområdet:

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Myndighetsnätverket hedersrelaterat våld och förtryck

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

SKL:s socialtjänstblogg

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare
  • Kerstin Sahlgren
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!