Publicerad 27 maj 2021

Rapporter

Nulägesrapport Nationella Kvalitetsregister

Huvuduppgifterna för kvalitetsregistren, deras registerhållare och styrgrupper samt stödfunktioner är att öka kvaliteten i och användandet av befintliga kvalitetsregister. I Nulägesrapporterna redovisas de aktiviteter som genomförts varje år inom ramen för överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nulägesrapport 2020 (PDF) Pdf, 3 MB.

Boken Nationella Kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Den här boken beskriver vad kvalitetsregister är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Vidare skissas bilden av Registersverige, hur de Nationella Kvalitetsregistren används i förbättringsarbete och i ledning av verksamheter.

Beställ boken Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

National Quality Registries in Swedish Health Care

Boken Nationella Kvalitetsregister i hälso- och sjukvården finns också översatt till engelska. Du kan beställa den hos Sveriges Kommuner och Landsting.

Beställ National Quality Registries in Swedish Health Care

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.