Publicerad 2 juni 2021

Lung- och allergisjukdomar


Informationsspecifikation

Registerområde

I produktion

Under utveckling

Cystisk fibros

Kol och astma

Luftvägsregistret v.0.5 (PDF) Pdf, 1 MB.

Syrgasbehandling vid andningssvikt

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.