Publicerad 2 juni 2021

Hjärt- och kärlsjukdomar


Informationsspecifikation

Registerområde

I produktion

Under utveckling

Behandlingar av hjärtrytmrubbningar

Blodtryck

Förmaksflimmer

Hjärt- och kärlsjukdom

Hjärtstopp

Hjärtsvikt

RiksSvikt (inte publicerad)

RiksSvikt v.1.5 (PDF) Pdf, 1 MB.

Kärlkirurgi

Medfödda hjärtsjukdomar

Svårläkta sår

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.