Publicerad 28 maj 2021

Barn och ungdomars hälsa


Informationsspecifikation

Registerområde

I produktion

Under utveckling

Barnepilepsi

Barnfetma

Barnhälsovård

BHVQ v.1.15.4 (PDF) Pdf, 2 MB.

BHVQ v.2.0 Pdf, 2 MB.

Cerebral pares, CP

Elevhälsa (EMQ)

EMQ v.0.1 (PDF) Pdf, 1 MB.

Ledgångsreumatism hos barn och ungdom

Medfödda metabola sjukdomar

Nationellt kvalitetsregister för
Läpp- käk- och gomspalt (LKG)

Njursjukdom hos barn

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.